Kto sme?

Myšlienka vzniku Národného kultúrneho a kongresového centra vznikla ako mimovládna občianska aktivita predstaviteľov kultúrnej obce a GLOBSECu, neziskovej organizácie, ktorá na Slovensku organizuje jednu z najvýznamnejších konferencií v Európe. Tieto subjekty dlhodobo poukazovali na absenciu kultúrneho a kongresového stánku. Je všeobecne známe, že Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky nedisponuje žiadnym moderným reprezentatívnym kongresovým ani kultúrnym priestorom, ktorý by mohol byť celoslovensky využívaný a zodpovedal by štandardným požiadavkám a kultúrno-civilizačným nárokom modernej európskej krajiny.

Prečo to robíme?

Na Slovensku sa dlhodobo zanedbávala kongresová aj kultúrna infraštruktúra. Namiesto modernizácie, resp. budovania infraštruktúry sa verejná správa zbavovala týchto zariadení. Budovali sa nové byty, kancelárie a nákupné centrá, ale potreba kultúrno-kongresová infraštruktúra sa ignorovala. Neexistenciou kongresového centra prichádzala Bratislava o prínosy, ktoré plynú z hostenia kongresov a konferencií. Dôkazom toho je nízke postavenie Bratislavy a Slovenska v medzinárodných rebríčkoch v porovnaní s destináciami v širšom regióne. Pred Bratislavou sa umiestňujú nielen Praha, Viedeň a Budapešť, ale aj poľské mestá alebo hlavné mestá z Balkánu a Pobaltia.
Občianske združenie NKKC tak rieši oblasť, kde štát zlyhával 30 rokov. Keďže sa touto problematikou nikto nezaoberal, toto občianske združenie sa chopilo iniciatívy. Aktivitami občianskeho združenia sa podarilo vzbudiť záujem o rozvoj témy kongresového turizmu a kultúrneho priemyslu.
Myšlienka vzniku Národného kultúrneho a kongresového centra teda vznikla ako mimovládna občianska aktivita predstaviteľov kultúrnej obce a GLOBSECu, neziskovej organizácie, ktorá na Slovensku organizuje jednu z najvýznamnejších konferencií v Európe. Tieto subjekty dlhodobo poukazovali na absenciu kultúrneho a kongresového stánku. Od januára 2020 sa spojili pod hlavičkou občianskeho združenia Národné kultúrne a kongresové centrum, o. z. Na základe aktivít OZ NKKC sa téma Národného kultúrneho a kongresového centra dostala do pozornosti vlády SR. Výsledkom bolo, že OZ NKKC sa stalo partnerom vlády SR, ktorá sa stotožnila s potrebou vybudovania kultúrno-kongresovej infraštruktúry v Bratislave a predbežne prisľúbila uvoľniť finančné prostriedky na jej vybudovanie. Vláda SR zároveň požiadala OZ NKKC predložiť projekt s čo najvyššou hodnotou za peniaze.

História občianskeho združenia

Rok
2017

Vznik
myšlienky

Október
2019

December
2019

Január
2020

Dnes

Naši členovia